Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 17 września 2012 20:27

Czwartek 20 września - plan zebrań z rodzicami

godz. 17.00

  • spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej
  • spotkania rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych: IIb s. 64, IIc s. 63, IId s. 62, IIe s. 48, IIf s. 41, IIg s. 40

godz. 17.30

  • spotkania rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych: Ia s. 40, Ib s. 3, Ic s. 48, Id s. 43, Ie s. 49, If s. 61, IIIb s. 47, IIIc s. 42, IIId s. 62, IIIe s. 7, IIIf s. 29

Zebranie klasy IIIg odbędzie się 25 września o godz. 17.00.