Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 03 września 2012 19:07

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

więcej...