Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj

Tradycją naszej szkoły jest coroczna organizacja Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „Życie i twórczość Grażyny Chrostowskiej –  lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Wspólnie z nami konkurs organizują:
Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie
Wydawnictwo GAL

Grażyna Chrostowska Fotografie Wiersze