Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
poniedziałek, 14 listopada 2011 20:22

GRAŻYNA CHROSTOWSKA

Grażyna Chrostowska urodziła się 20 września 1921 roku w Lublinie. Pochodziła z rodziny o tradycjach szlacheckich. Była wychowanką Liceum im. Heleny Czarnieckiej przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Działała aktywnie w harcerstwie. W szkole przejawiała szerokie zainteresowania humanistyczne. Pisała wiersze i inne krótkie formy literackie, próbowała swoich sił w prozie. Działała w teatrzyku szkolnym, pasjonowała się filmem. Od 26 września 1939 r. należała do organizacji KOP /Komenda Obrońców Polski/ i była kolporterką jej pisma "Polska Żyje". Została aresztowana przez Gestapo 8 maja 1941 r. wraz z ojcem, podczas odwiedzin u uwięzionej wcześniej siostry Apolonii, w lubelskim więzieniu "Pod Zegarem". Ojciec, Michał Chrostowski, został zamordowany w KL Auschwitz. Apolonia i Grażyna po kilkumiesięcznym śledztwie w gestapo, zostały przeniesione na Zamek skąd 23 września 1941 r. przetransportowane zostały do obozu koncentracyjnego Ravensbrűck. Siostry Chrostowskie zginęły w egzekucji 14 dziewcząt, więźniarek transportu lubelskiego. W dniu 18 kwietnia 1942 r. Grażyna Chrostowska została rozstrzelana razem ze swoją siostrą Polą. Młoda poetka tego dnia napisała swój ostatni wiersz pt. Niepokój

Dzień ten taki właśnie, jak "Niepokój" Szopena,
Ptaki nisko kołują nad ziemią. Niespokojne,
Spłoszone z gniazd swych. Nadsłuchują...
W przyrodzie cisza. Ciepło, jak przed burzą.
Z zachodu płyną niskie, ciemne chmury.
Przyczajony lęk w sercu. Tęsknota, tęsknota...
Chcę chodzić po rozmokłych, po dalekich drogach,
Słuchać szumu wichrów, łowić oddech wiosny,
Czuć najgłębiej, odnaleźć ciszę miłości,


W rodzinnym archiwum zachowały się wiersze pisane przez Grażynę Chrostowską w areszcie gestapo „Pod Zegarem”, w więzieniu na Zamku Lubelskim oraz w obozie Ravensbrűck. Obozowe wiersze Grażyny Chrostowskiej
zostały zapamiętane i spisane  przez współwięźniarki.