Szkoła z bogatą historią i tradycjami
sobota, 18 listopada 2017 00:00

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Numer konta, na które można dokonywać wpłat:

Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin

nr rachunku: 82 1240 2382 1111 0010 8243 8048

Bank Pekao

Na dowodzie wpłaty należy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę.