Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
piątek, 02 września 2011 21:39

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE ZMIAN W EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD SESJI EGZAMINACYJNEJ W MAJU 2013 ROKU

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), która wchodzi w życie 1 września 2011 roku, informuję, że od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku zmianie ulegnie arkusz z języka polskiego dla poziomu podstawowego.

więcej...