Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 21 października 2019 10:27

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”  - finał konkursu recytatorsko – krasomówczego

18 października w auli klasztoru o.o. Dominikanów w Lublinie odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
zdjęcia

Organizatorami Konkursu byli: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Prof. Wanda Półtawska
Beata Mazurek poseł do Parlamentu Europejskiego
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydenta Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Podczas tegorocznej edycji konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, gościliśmy rodzinę Grażyny Chrostowskiej, przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück i Związku Sybiraków.
Przesłuchania uczestników poprzedziły warsztaty kultury słowa poprowadzone przez p. Alicję Jachiewicz-Schmidt – aktorkę filmową i teatralną.
W zmaganiach konkursowych etapu ogólnopolskiego wzięło udział 15 uczestników. Jury w składzie: p. Alicja Jachiewicz - Szmidt, p. Jolanta Polańska, p. Barbara Oratowska wyróżniło następujących recytatorów:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce    Adam Pochodyła, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
II miejsce    Malwina Bator,    Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
III miejsce    Dorota Piróg, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
Wyróżnienie    Marta Koczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
Wyróżnienie    Alicja Wójcik, Szkoła Podstawowa im. Jana Kiepury nr 46 w Sosnowcu

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce    Magdalena Sędor, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach
II miejsce    Damian Ryczkowski, Zespół Szkól nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
III miejsce    Aneta Pawliczek, Teatr Wodzisławskiej Ulicy im. Doroty Nowak w Wodzisławiu Śląskim

Wyróżnienia:

Joanna Kozieł, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
Julia Łusiak, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
Weronika Skibińska, Biłgorajskie Centrum Kultury
Alicja Konopka, IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu