Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Spotkanie z rodzicami - 17 września 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem we wtorek 17 września odbędą się pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami. Plan zebrań przedstawia się następująco:

 

Rodzice uczniów klas pierwszych: 1AG, 1BG, 1CG, 1DG, 1EG /klasy pierwsze po gimnazjum/

godz. 16.30 - spotkanie w sali gimnastycznej z dyrekcją, psychologiem szkolnym, przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami Rady Rodziców

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

przydział sal: 1AG - s. 40, 1BG - s. 29, 1CG - s. 3, 1DG - s. 7, 1EG - s. 41

 

Rodzice uczniów klas pierwszych: 1AP, 1BP, 1CP, 1DP, 1EP /klasy pierwsze po szkole podstawowej/

godz. 17.30 - spotkanie w sali gimnastycznej z dyrekcją, psychologiem szkolnym, przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami Rady Rodziców

godz. 18.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

przydział sal: 1AP - s. 42, 1BP - s. 43, 1CP - s. 48, 1DP - s. 49, 1EP - s. 61

 

Rodzice uczniów klas drugich: 2C, 2D, 2E, 2F

godz. 16.30 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

przydział sal: 2C - s. 42, 2D - s. 43, 2E - s. 48, 2F - s. 49

 

Rodzice uczniów klas drugich: 2A, 2B

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

przydział sal: 2A - s. 62, 2B - s. 63

 

Rodzice uczniów klas trzecich: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

godz. 18.30 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

przydział sal: 3A - s. 3, 3B - s. 29, 3C - s. 7, 3D - s. 40, 3E - s. 41, 3F - s. 64

 

Serdecznie zapraszamy!