Szkoła z bogatą historią i tradycjami
piątek, 05 lipca 2019 13:15

Regulamin rekrutacji uzupełniającej do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Osoby, które nie dostały się do wybranej klasy mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 12 lipca 2019 r. o godz. 12.00 i będzie miała formę uaktualniania danych w systemie rekrutacji elektronicznej.
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci składają wniosek o przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie bezpośrednio w Szkole. Wnioski o przyjęcie można składać od 4 lipca 2019 r.
Wzór wniosku o przyjęcie dostępny jest na szkolnej stronie internetowej i w sekretariacie Szkoły.
12 lipca Komisja Rekrutacyjna dokona analizy wniosków. Na wolne miejsca w poszczególnych klasach zostaną zakwalifikowani kandydaci według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
O fakcie zakwalifikowania rodzice/opiekunowie kandydata zostaną powiadomieni telefonicznie przez Szkołę.
Zakwalifikowani kandydaci powinni złożyć tzw. potwierdzenie woli, czyli dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów.
Jeśli w dalszym ciągu będą wolne miejsca procedura będzie się powtarzać, aż do czasu zakończenia rekrutacji uzupełniającej, czyli do 31 sierpnia 2019 r.