Szkoła z bogatą historią i tradycjami
czwartek, 04 maja 2017 16:04

Drugi dzień egzaminu maturalnego

Jutro, tj. 5 maja o godzinie 9.00 rozpocznie się obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Egzamin będzie trwać 170 minut. Przybory pomocnicze, które każdy zdający powinien mieć na tym egzaminie to:

długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi), linijka, cyrkiel, wybrane wzory matematyczne i kalkulator prosty (kalkulator prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb). Zestaw wzorów otrzyma każdy zdający w sali egzaminacyjnej, a pozostałe przybory przynosi we własnym zakresie.

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zdający mogą także wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

Przypominamy o zabraniu dokumentu tożsamości i punktualnym przybyciu.