Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Cele i misja Szkoły

Jesteśmy:

szkołą z bogatą historią i tradycjami – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej  w Lublinie istnieje od 1912 roku.

 

Prowadzimy:

działalność dydaktyczno-wychowawczą. Służymy uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu.

 

Nadrzędnym celem, jaki sobie stawiamy jest:

  • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i nauki na wyższym etapie kształcenia,
  • zapewnienie uczniom równych szans rozwoju osobowego,
  • przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym naszego kraju, Europy i świata,
  • stworzenie szkoły bezpiecznej – wolnej od agresji, przemocy, narkotyków, przyjaznej dla każdego ucznia.

Osiągniemy ten cel poprzez:

  • dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań kandydatów i ich rodziców,
  • proces nauczania uwzględniający różnorodne formy i metody pracy,
  • dostosowanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb i zainteresowań  uczniów,
  • współpracę opartą na partnerstwie i współdziałaniu nauczycieli, uczniów i rodziców,
  • unowocześnianie technologiczno-dydaktycznego zaplecza szkoły

Wartościami, którymi się kierujemy jest:

kompetencja, rzetelność, otwartość, tolerancja, poszanowanie i kultywowanie tradycji.

 

Wyróżnia nas:

szeroka oferta edukacyjna, przyjazna atmosfera, jasność obowiązujących w szkole zasad, konsekwencja w działaniu.