Szkoła z bogatą historią i tradycjami
czwartek, 10 września 2015 18:55

Komunikaty dyrektora CKE - matura 2016

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2015/2016.
Komunikat o w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.
Komunikat o olimpiadach.
Komunikat o egzaminie z informatyki.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji egzaminu maturalnego.