Szkoła z bogatą historią i tradycjami
piątek, 21 sierpnia 2015 19:46

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Kalendarz Szkolny 2015/2016

więcej ...