Szkoła z bogatą historią i tradycjami
czwartek, 02 lipca 2015 12:50

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w "Czwórce" - rekrutacja 2015/2016

Przypominamy, że kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki składając oryginały dokumentów w terminie 2 lipca 2015 r. od godziny 10.00 – 3 lipca 2015 r. do godziny 13.00.

Niezłożenie potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacja kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

Dokumenty, które należy złożyć to: świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia i dwa zdjęcia.