Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 20 maja 2014 16:31

Terminy egzaminów w 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

więcej ...