Szkoła z bogatą historią i tradycjami


sobota, 04 kwietnia 2015 16:10

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Podstawa prawna:
Ustawia o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późn. zmianami)
Zarządzenie nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

O przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 3 z 5