Szkoła z bogatą historią i tradycjami
Dla kandydatów

Dzień Otwarty Szkoły - czwartek 28 kwietnia - godz. 13.00 - 16.00

 
poniedziałek, 29 lutego 2016 16:10

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna:
Ustawia o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
Zarządzenie Nr 33/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 czerwca 2016 r.

Więcej…
 
niedziela, 28 lutego 2016 19:02

Oferta szkoły na rok szkolny 2016/2017

Planujemy utworzenie następujących klas:

Klasa A - matematyczno-informatyczna

Więcej…
 
czwartek, 02 lipca 2015 12:50

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w "Czwórce" - rekrutacja 2015/2016

Przypominamy, że kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki składając oryginały dokumentów w terminie 2 lipca 2015 r. od godziny 10.00 – 3 lipca 2015 r. do godziny 13.00.

Więcej…
 
środa, 01 lipca 2015 09:02

Wniosek o przyjęcie do IV LO

Kandydaci do IV LO, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów do przyjęcia, tzn. nie znaleźli się na liście zakwalifikowanych, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 2 z 4