Szkoła z bogatą historią i tradycjami
Matura
PDF Drukuj
piątek, 02 września 2011 21:31

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

więcej...

 
PDF Drukuj
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 16:17

Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów w roku 2012.

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam:

więcej...

 
PDF Drukuj
niedziela, 28 sierpnia 2011 20:44

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2012 r.

Na podstawie § 63 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2012 roku:

więcej...

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie dla maturzystów:

informacje - video

 
« pierwszapoprzednia1112131415następnaostatnia »

Strona 15 z 15