Szkoła z bogatą historią i tradycjami
Samorząd Uczniowski