Szkoła z bogatą historią i tradycjami
środa, 06 sierpnia 2014 19:46

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Kalendarz Szkolny 2014/2015

więcej ...