Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 25 marca 2014 00:00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych:


1. Składanie wniosków do wybranych szkół.


19 maja 2014 r. od godz. 8.00 – 06 czerwca 2014 r. do godz. 15.00


2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej dla kandydatów.


od 09 czerwca do 11 czerwca 2014 r.


3. Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału.


od 20 czerwca 2014 r. od godz. 8.00 do 24 czerwca 2014 r. do godz. 15.00


4. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów.


27 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 - 01 lipca 2014 r. do godz. 12.00


5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).


03 lipca 2014 r. do godz. 10.00


6. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.


03 lipca 2014 r. od godz. 10.00 - 04 lipca 2014 r. do godz. 13.00


7. Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.


07 lipca 2014 r. do godz. 10.00


8. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.


07 lipca 2014 r. od godz. 8.00 - 09 lipca 2014 r. do godz. 12.00


9. Publikacja list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc.


09 lipca 2014 r. do godz. 12. 00