Szkoła z bogatą historią i tradycjami
niedziela, 02 marca 2014 17:51

Materiały i przybory pomocnicze w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r.

więcej...