Szkoła z bogatą historią i tradycjami
czwartek, 17 października 2013 15:08

Natalia – laureatką

Natalia Kaplar, uczennica klasy IB, została laureatką kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” prowadzonej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 17 października 2013 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie, Natalia wraz z panem dyrektorem Grzegorzem Gębką uczestniczyła w uroczystości wręczenia nagród.
Pracę na konkurs Natalia przygotowała jako uczennica Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.