Szkoła z bogatą historią i tradycjami
środa, 21 sierpnia 2013 13:09

Terminy egzaminów w 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

więcej...