Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 05 marca 2013 19:11

Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych"

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Przedstawiamy wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych".

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 12 marca 2013 roku o godz. 11:00 w Trybunale Koronnym w Lublinie.

LAUREACI KONKURSU:
Szkoły gimnazjalne:
Kategoria esej/wspomnienie:
I miejsce
Wioletta Obirek – Gimnazjum Publiczne w Suścu (opiekun: Anna Rojek)
II miejsce
Martyna Wilczek – Gimnazjum w Ludźmierzu (opiekun: Adam Błaszczyk)
III miejsce
Adela Wiencko – Gimnazjum nr 2 w Radzyminie
Wyróżnienia:
Anna Wesołowska – Gimnazjum w Pliszczynie
Maria Magdalena Futrzyńska – Gimnazjum nr 16 w Lublinie (opiekun: Małgorzata Sagan)
Kategoria prezentacje:
I miejsce:
Karolina Osowska - Gimnazjum w Bezledach (opiekun: Katarzyna Jakubowska)
II miejsce:
Malwina Grabowska – Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
III miejsce
Bartosz Marciniuk, Bernard Leszewicz - Gimnazjum nr 19 w Lublinie (opiekun: Marta Bednarczuk, Maria Górnik)
Wyróżnienia:
Rafał Reluga - Gimnazjum w Bezledach (opiekun: Katarzyna Jakubowska)
Sławomir Kowalewski - Gimnazjum w Puchaczowie
Skład jury:
Justyna Dudek - pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek - nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Ewa Grodecka - nauczyciel metodyczny, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

Szkoły ponadgimnazjalne:
Kategoria esej/wspomnienie:
I miejsce
Szymon Sawaniewski - II LO w Malborku
II miejsce
Magdalena Nowak - II LO w Legnicy
III miejsce
Paweł Cichosz - I LO w Łęcznej
Wyróżnienia:
Kamil Waśkowicz - Technikum Budowlane, RCEZ w Lubartowie (opiekun: Dorota Bułgajewska-Muzyka)
Mateusz Ginter - I LO w Koźminie Wielkopolskim (opiekun: Arkadiusz Szwarc)
Grażyna Szymczak - III Technikum Ekonomiczne, RCEZ w Lubartowie (opiekun: Dorota Bułgajewska-Muzyka)
Kategoria prezentacje:
I miejsce:
Joanna Staniak - Technikum Logistyczne, ZS w Ludwinie (opiekun: Małgorzata Rodziewicz)
II miejsce:
Jakub Nachowicz, Patryk Malina - LO w Obornikach
III miejsce
Dagmara Tomaszewska - XXIII LO w Lublinie (opiekun: Ewa Szacoń)
Wyróżnienia:
Paweł Kłosowski - I LO w Rykach
Maciej Wojciechowski - I LO w Rykach
Skład jury:
Justyna Dudek - pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek - nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Ewa Mochol - nauczyciel historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie
Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Lubelskiego Oddział Martyrologii Pod Zegarem
Aneta Teterycz - nauczyciel języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie

Patronaty i instytucje wspierające:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Zaporczyków
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Stanisław Ciechanowski
Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz
Instytutu Pamięci Narodowej O/Lublin - Jacek Welter
Wojewoda Lubelski - Jolanta Szołno-Koguc
Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman
Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin - Piotr Kowalczyk
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Fundacja Niepodległości
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Civitas Christiana Oddział w Lublinie
Prof. Piotr Pogonowski
Fundacja im. Wacławy Arciszowej - "Sua Sponte"
Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie


Patronat medialny:
TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Portal „Prawy.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”
Nowy Ekran