Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 26 lutego 2013 19:02

Oferta szkoły na rok szkolny 2013/2014

Planujemy utworzenie następujących klas:

Klasa A - matematyczno-informatyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język rosyjski lub język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Klasa B - biologiczno-chemiczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo, psychologia

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, język obcy, biologia, chemia

Klasa C - matematyczno-geograficzna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język rosyjski lub język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Klasa D - humanistyczna z warsztatami dziennikarskimi

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, warsztaty dziennikarskie

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język francuski

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa E - humanistyczna z elementami prawoznawstwa

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, elementy prawoznawstwa

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa F - lingwistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język angielski, historia, język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, zajęcia artystyczne

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

* jeden język musi być kontynuacją nauki języka obcego z gimnazjum

** w przypadku braku właściwej liczby chętnych do utworzenia grupy językowej, cała klasa będzie uczyć się tego samego, wybranego przez większość, drugiego języka obcego.