Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
środa, 27 lutego 2013 00:00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych:

1. Dokonywanie wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.


20 maja 2013 r. godz. 8.00 - 7 czerwca 2013 r. godz. 14.00


3. Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru).


21 maja 2012 r. godz. 8.00 - 11 czerwca 2012 r. godz. 14.00


4. Weryfikacja dostarczonych podań.


21 maja 2012 r. - 15 czerwca 2012 r. godz. 14.00


5. Wprowadzenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.


19 czerwca 2012 r.


6. Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów.


20 czerwca 2012 r. - 21 czerwca 2012 r. godz. 14.00


7. Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.


20 czerwca 2012 r. - 21 czerwca 2012 r. godz. 16.00


8. Dostarczenie do systemu danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (rekrutacja elektroniczna).


25 czerwca 2012 r. - 29 czerwca 2012 r. godz. 14.00


9. Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (kandydaci z gimnazjów objętych systemem elektronicznym).


2 lipca 2012 r. godz. 12.00


10. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.


29 czerwca 2012 r. godz. 10.00 - 2 lipca 2012 r. godz. 12.00


11. Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach kandydatów.


29 czerwca 2012 r. godz. 10.00 - 3 lipca 2012 r. godz. 12.00


12. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia(zapoznanie się z wynikami naboru).


4 lipca 2012 r. od godz. 13.00


13. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego


4 lipca 2012 r. godz. 13.00 - 6 lipca 2012 r. godz. 13.00


14. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.


9 lipca 2012 r. od godz. 13.00


15. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.


10 lipca 2012 r. godz. 8.00 - 11 lipca 2012 r. godz. 12.00


16. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.


11 lipca 2012 r. od godz. 12.00


17. Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.


12 lipca 2012 r. - 31 sierpnia 2012 r.