Szkoła z bogatą historią i tradycjami
czwartek, 24 stycznia 2013 22:53

SZANOWNI MATURZYŚCI!

Przypominamy, że termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2013 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Zmian w deklaracji dokonuje się w sekretariacie szkoły, poprawiając ręcznie oryginał deklaracji i otrzymaną w październiku kopię dokumentu /bez okazania kopii nie ma możliwości wprowadzenia zmian w deklaracji/.

Należy również poprawić wersję elektroniczną pliku *.deklaracja i wysłać ją zgodnie z instrukcją opisaną tu.

Przy zmianie deklaracji, zamiast wypełniać dokument od początku, można skorzystać z poprzedniej wersji pliku *.deklaracja, zapisanej na pewno na własnym nośniku danych.