Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 21 stycznia 2013 12:10

Wtorek 22 stycznia - plan zebrań z rodzicami

godz. 16.30

  • spotkania rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych: Ie s. 61, IIc s. 63, IId s. 62, IIe s. 48, IIg s. 40

godz. 17.00

  • spotkania rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych: Ia s. 3, Ib s. 48, Ic s. 49, Id s. 43, If s. 62, IIb s. 41, IIf s. 63, IIIb s. 47, IIIc s. 42, IIId s. 76, IIIe s. 7, IIIf s.78, IIIg s. 64