Szkoła z bogatą historią i tradycjami
środa, 31 października 2012 18:35

Czas refleksji i zadumy...

"Umarłych wieczność dotąd trwa
dokąd pamięcią się im płaci"
W. Szymborska

Tradycją naszej szkoły jest odwiedzanie i porządkowanie grobów nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Dzięki życzliwości i finansowemu wsparciu uczniów "Czwórki" także w tym roku – klasa II e w imieniu całej społeczności szkolnej - mogła złożyć wiązanki i zapalić symboliczne światło pamięci, wspominając w związku ze Świętem Zmarłych tych, którzy tworzyli historię naszego Liceum. 
30 października 2012 roku klasa IIe pod opieką Pana Dyrektora Grzegorza Gębki, Pani Ewy Banasiuk – Chęcińskiej oraz wychowawczyni - Pani Agnieszki Gąsiorowskiej spotkała się przy grobach, którymi opiekuje się IV Liceum. Pracom porządkowym, składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy towarzyszyły krótkie prezentacje biograficzne zmarłych nauczycieli i dyrektorów przygotowane przez uczniów IIe. Pan Dyrektor interesująco przedstawił historię tego wyjątkowego cmentarza, zwracając także uwagę na groby osób szczególnie związanych z Lublinem.
O historycznych miejscach pamięci ciekawie opowiadał również uczeń klasy IIe - Piotr Flis. Uczennice klasy 3g – Agnieszka Wilkołek i Natalia Ogłoszka oraz uczeń klasy IId – Andrzej Kuchciak z ramienia Samorządu Uczniowskiego, zadbali o artystyczną fotorelację z tego wydarzenia.