Nasza oferta


Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
czwartek, 05 kwietnia 2012 20:10

„Sua Sponte” - „Z Własnej Woli”

Fundacja im. Wacławy Arciszowej - Fundacja „Sua Sponte” - ustanowiona została 27 kwietnia 1992 roku. Powstała w osiemdziesiątą rocznicę utworzenia przez Wacławę Arciszową 4-klasowej szkoły żeńskiej, której tradycje kontynuuje IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Ustanowienie Fundacji nastąpiło z inicjatywy nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego i rodziców uczniów uczęszczających do IV LO. 

Celem Fundacji jest wspieranie oraz zaspokajanie potrzeb IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, jego uczniów, absolwentów i innej potrzebującej młodzieży.
Cele swoje Fundacja realizuje poprzez:

  1. zaspokajanie potrzeb materialnych Szkoły;
  2. promowanie i wspieranie młodzieży i wychowanków;
  3. integrowanie sympatyków Szkoły i budowanie jej prestiżu;
  4. wydawanie książek, albumów, informatorów o historii i funkcjonowaniu Szkoły;
  5. gromadzenie, opracowywanie, i udostępnianie dokumentacji dotyczącej historii Szkoły;
  6. urządzanie zjazdów, obchodów, zbiórek, konkursów, odczytów;
  7. wspiranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza młodzieży i dzielnicy Czwartek, na terenie której działa IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej.

Zachęcamy do wspierania Fundacji, także poprzez wsparcie finansowe.

Wpłat można dokonywać na konto w Alior Banku - numer konta : 11249000050000450036120555

Można także zadeklarowć regularne wpłaty na konto Fundacj wypełniając deklarację PAYROLL i składając ją we własnym zakładzie pracy.

Statut Fundacji im. Wacławy Arciszowej

Kontakt