Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 lutego 2012 20:17

HUMANISTA WOBEC TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI - VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

Udział uczniów naszego Liceum w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Humanista wobec tradycji i współczesności”. Panel Tekst - Kontekst – Intertekst.
W dniach 5 – 6 grudnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły ( kl. II „d” i część kl. III „g”) uczestniczyli w VIII Konferencji z cyklu „Humanista wobec tradycji i współczesności”, zatytułowanej: Tekst – Kontekst – Intertekst, zorganizowanej przez Studenckie Koło Etnolingwistów Filologii Polskiej UMCS. Podczas konferencji studenci oraz doktoranci różnych uczelni wygłosili swoje referaty.

5 grudnia 2011 roku Anna Czerwińska (UKSW Warszawa) przedstawiła pracę na temat: Językowe środki perswazji w prasie męskiej i kobiecej – analiza porównawcza. Z referatu dowiedzieliśmy się o różnych sposobach oddziaływania na czytelnika. W prasie kobiecej dominuje słownictwo nacechowane bardziej emocjonalnie, wskazujące na subiektywny odbiór rzeczywistości przez kobiety, w prasie męskiej są to wyrażenia podkreślające konkretny, realistyczny sposób postrzegania rzeczywistości. Pomimo wskazanych odmienności autorka podkreśliła, że sposób perswazji w prasie męskiej i kobiecej nie różni się znacząco. Kolejny referat Mateusza Kasiaka (UMCS Lublin) na temat: KULTowe wizerunki Madonny, Lady Gagi, Nergala jako teksty kultury popularnej. Funkcjonowanie kontekstu religijnego i realizacja motywów biblijnych w keacjach muzycznych wzbudził wśród zebranych duże zainteresowanie. Mateusz Kasiak interesująco zanalizował kreacje muzyczne popularnych a jednocześnie kontrowersyjnych twórców. Wyjaśnił źródła motywów religijnych w ich utworach muzycznych. Oba referaty zostały zaprezentowane w ACK „Chatka Żaka” ul. Radziszewskiego 16, na Małej Scenie Teatralnej.

Następnego dnia, 6 grudnia 2011 roku wysłuchaliśmy kolejnych wystąpień, tym razem zaprezentowanych w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS. Referat Damiana Gocóła (UMCS Lublin) dotyczył Historii mówionej w świetle teorii narracji. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, między innymi tego, że narracja jest często tłumaczona w kontekście grupy osób, a wywiady są coraz częściej samodzielnym zapisem tekstu przez redaktora. Kolejny referat, Anny Kurpiel (CSNiE UWr) pt. Narracyjny wywiad biograficzny jako tekst i świadectwo – problemy metodologiczne z punktu widzenia etnologa i historyka zawierał przede wszystkim informacje na temat sposobu zapisu reakcji ludzi na czynniki zewnętrzne w trakcie przeprowadzania wywiadu. Następny tekst został uznany przez klasę II „d” za najciekawszy z wysłuchanych. Wygłosił go Tomasz Wicha (UMCS Lublin/Clark University Warszawa) i dotyczył Relacji formy i treści wobec intertekstualności wypowiedzi Baraka Obamy. Analiza materiałowa. Autor zwrócił uwagę na sposób przekazywania informacji przez Baracka Obamę na podstawie dwóch wypowiedzi Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Po wygłoszeniu referatów przyszła pora na dyskusję i pytania do autorów. Słuchacze chętnie rozmawiali z autorami referatów, rozwiewając swoje wątpliwości. W przerwie mogliśmy zwiedzić Instytut Filologii Polskiej UMCS (m.in. byliśmy w Bibliotece) i porozmawiania ze studentami. Ostatnia praca Michała Podstawskiego nosiła tytuł GRA W „DOWOLNICĘ”, czyli o języku, przyjaźni i rozpaczy.

Spotkanie, w którym uczestniczyliśmy miało charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w nim zostali zaproszeni: językoznawcy, antropolodzy, etnologowie, muzykolodzy, psychologowie, socjologowie, kulturoznawcy i inni badacze. Wiedza studentów wygłaszających swoje referaty zaimponowała uczniom „czwórki” i zachęciła do zdobywania wiedzy w interesujących ich zagadnieniach. Wyjście do UMCSU – u w dniu Św. Mikołaja uważamy za ciekawe i liczymy na kolejne.

Sylwia Stefaniak kl. II „d”

 

 

 

galeria