Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj
piątek, 24 sierpnia 2012 20:45

Terminy egzaminów w 2013 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku.

więcej...