Szkoła z bogatą historią i tradycjami
PDF Drukuj

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013

(podręczniki nie umieszczone w wykazie zostaną przedstawione na początku roku szkolnego przez prowadzącego zajęcia)

Klasa IA

religia: Świadczę o Jezusie w Kościele, ks. R. Strus, ks. W. Galant

język polski: Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, WSiP cz. I i II

język angielski: Matura Masters, Magdalena Kondro /poziom - w zależności od testu wstępnego zostanie podany we wrześniu/, wyd. MacMillan

język niemiecki: Welttour, S. Mróz - Dwornikowska, K. Szachowska, Nowa Era

historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Rosza, J. Kłaczkow, Nowa Era

wiedza o społeczeństwie: Po prostu WOS, WSiP

wiedza o kulturze: Wiedza o kulturze, K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wydawnictwo szkolne PWN

matematyka: Matematyka klasa I, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Pazdro 2012, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Świat fizyki, Maria Fijałkowska, zakres podstawowy, ZamKor

chemia: To jest chemia, R. Hass, A. Mizgod, J. Mizgod, Nowa Era

biologia: Po prostu biologia, K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka, WSiP

geografia: Oblicza geografii, R. Uliszak, K. Wiedermann, zakres podstawowy, Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

informatyka: Informatyka to podstawa, E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło, WSiP

edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek, wyd. Operon

Klasa IB

religia: Świadczę o Jezusie w Kościele, ks. R. Strus, ks. W. Galant

język polski: Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, WSiP

język angielski: Matura Masters, Magdalena Kondro /poziom - w zależności od testu wstępnego zostanie podany we wrześniu/, wyd. MacMillan

język francuski: Francofolies express, R. Boutegege, M. Supryn - Kleparz, Wydawnictwo szkolne PWN

język hiszpański: Espanol en marcha, Nivel Basico /A1 + A2/, wyd. SEEl

historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Rosza, J. Kłaczkow, Nowa Era

wiedza o społeczeństwie: Po prostu WOS, WSiP

wiedza o kulturze: Wiedza o kulturze, K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wydawnictwo szkolne PWN

matematyka: Matematyka klasa I, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro 2012, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Świat fizyki, Maria Fijałkowska, zakres podstawowy, ZamKor

chemia: To jest chemia, R. Hass, A. Mizgod, J. Mizgod, Nowa Era

biologia: Biologia na czasie, E. Bonar, Nowa Era

geografia: Oblicza geografii, R. Uliszak, K. Wiedermann, zakres podstawowy, Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

informatyka: Informatyka to podstawa, E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło, WSiP

edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek, wyd. Operon

Klasa IC

religia: Świadczę o Jezusie w Kościele, ks. R. Strus, ks. W. Galant

język polski: Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, WSiP cz. I i II

historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Rosza, J. Kłaczkow, Nowa Era

wiedza o społeczeństwie: Po prostu WOS, WSiP

wiedza o kulturze: Wiedza o kulturze, K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wydawnictwo szkolne PWN

matematyka: Matematyka klasa I, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Pazdro 2012, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Świat fizyki, Maria Fijałkowska, zakres podstawowy, ZamKor

chemia: To jest chemia, R. Hass, A. Mizgod, J. Mizgod, Nowa Era

biologia: Po prostu biologia, K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka, WSiP

geografia: Oblicza geografii, R. Uliszak, K. Wiedermann, zakres podstawowy, Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

informatyka: Informatyka to podstawa, E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło, WSiP

edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek, wyd. Operon

Klasa ID

religia: Świadczę o Jezusie w Kościele, ks. R. Strus, ks. W. Galant

język polski: Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, WSiP cz. I i II

język niemiecki: Welttour, S. Mróz - Dwornikowska, K. Szachowska, Nowa Era

historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Roszak, J. Kłaczkow, Nowa Era

wiedza o społeczeństwie: Po prostu WOS, WSiP

wiedza o kulturze: Wiedza o kulturze, K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wydawnictwo szkolne PWN

matematyka: Matematyka klasa I, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro 2012, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Świat fizyki, Maria Fijałkowska, zakres podstawowy, ZamKor

chemia: To jest chemia, R. Hass, A. Mizgod, J. Mizgod, Nowa Era

biologia: Po prostu biologia, K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka, WSiP

geografia: Oblicza geografii, R. Uliszak, K. Wiedermann, zakres podstawowy, Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

informatyka: Informatyka to podstawa, E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło, WSiP

edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek, wyd. Operon

Klasa IE

religia: Świadczę o Jezusie w Kościele, ks. R. Strus, ks. W. Galant

język polski: Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, WSiP cz. I i II

język francuski: Francofolies express 1, R. Boutegege, M. Supryn - Kleparz, Wydawnictwo szkolne PWN

język hiszpański: Espanol en marcha, Nivel Basico /A1 + A2/, wyd. SEEl

historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Roszak, J. Kłaczkow, Nowa Era

wiedza o społeczeństwie: Po prostu WOS, WSiP

wiedza o kulturze: Wiedza o kulturze, K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wydawnictwo szkolne PWN

matematyka: Matematyka klasa I, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro 2012, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Świat fizyki, Maria Fijałkowska, zakres podstawowy, ZamKor

chemia: Chemia. Po prostu, H. Gulińska, K. Kusmierczyk, zakres podstawowy, WSiP

biologia: Po prostu biologia, K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka, WSiP

geografia: Oblicza geografii, R. Uliszak, K. Wiedermann, zakres podstawowy, Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

informatyka: Informatyka to podstawa, E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło, WSiP

edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek, wyd. Operon

Klasa IF

religia: Świadczę o Jezusie w Kościele, ks. R. Strus, ks. W. Galant

język polski: Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, WSiP

język angielski: Upstream /poziom zostanie podany we wrzesniu/, wyd. Express Publishing

język hiszpański: Espanol en marcha, Nivel Basico /A1 + A2/, wyd. SEEl

historia: Poznać przeszłość. Wiek XX, S. Roszak, J. Kłaczkow, Nowa Era

wiedza o społeczeństwie: Po prostu WOS, WSiP

wiedza o kulturze: Wiedza o kulturze, K. Chmielewski, J. Krawczyk, Wydawnictwo szkolne PWN

matematyka: Matematyka klasa I, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro 2012, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Świat fizyki, Maria Fijałkowska, zakres podstawowy, ZamKor

chemia: Chemia. Po prostu, H. Gulińska, K. Kusmierczyk, zakres podstwaowy, WSiP

biologia: Po prostu biologia, K. Archacka, R. Archacki, K. Spalik, J. Stocka, WSiP

geografia: Oblicza geografii, R. Uliszak, K. Wiedermann, zakres podstawowy, Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

informatyka: Informatyka to podstawa, E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło, WSiP

edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa, M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek, wyd. Operon

Klasa IIB

religia: W świetle Chrystusa - Prawdy, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 2, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język francuski: Deja VU /część 1/ G. Migdalska, PWN

historia: Historia. Ludzie i epoki, B. Popiołek, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie, Z. Smutek, zakres podstawowy, wyd. Operon

matematyka: Matematyka dla liceum i technikum, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Wybieram fizykę, cz. 2, J. Salach, wyd. ZamKor

chemia: Chemia, S. Hejwowska, R. Marcinkowski, zakres podstawowy, wyd. Operon

biologia: Biologia, W. Lewiński, zakres podstawowy, wyd. Operon

geografia: Geografia. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej, T. Krynicka – Tarnacka, G.Wnuk, Z.Wojtkowicz, zakres podstawowy, wyd. SOP

podstawy przedsiębiorczości: Podstawy przedsiębiorczości, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

informatyka: Informatyka, cz. I i II, M. Sysło, E.Gurbiel, G.Hardt – Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, WSiP

przysposobienie obronne: Przysposobienie obronne, cz. I, M.Goniewicz, A.W.Nowak, Z.Smutek, wyd. Operon

Klasa IIC

religia: W świetle Chrystusa - Prawdy, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 2, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język hiszpański: Espanol de Pe a Pa 1/2, A. Wawrykowicz, wyd. Europe

historia: Historia. Ludzie i epoki, B. Popiołek, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie cz. I i II, Z. Smutek, zakres rozszerzony, wyd. Operon

matematyka: Matematyka. Klasa 2, M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, cz. 2, J. Salach

chemia: Chemia, S. Hejwowska, R. Marcinkowski, zakres podstawowy, wyd. Operon

biologia: Biologia 2, W. Lewiński, zakres podstawowy, wyd. Operon

geografia: Geografia. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej, T. Krynicka – Tarnacka, G.Wnuk, Z.Wojtkowicz, zakres podstawowy, wyd. SOP

podstawy przedsiębiorczości: Podstawy przedsiębiorczości, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

przysposobienie obronne: Przysposobienie obronne, cz. I, M.Goniewicz, A.W.Nowak, Z.Smutek, wyd. Operon

Klasa IID

religia: W świetle Chrystusa - Prawdy, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 2, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język niemiecki: Alles Klar, K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, zakres podstawowy, 2b, 2a, WSiP

historia: Historia. Ludzie i epoki, B. Popiołek, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie, Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, wyd. Operon

matematyka: Matematyka. Klasa 2, M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, cz. 2, J. Salach

chemia: Chemia, S. Hejwowska, R. Marcinkowski, zakres podstawowy, wyd. Operon

biologia: Biologia 2, W. Lewiński, zakres podstawowy, wyd. Operon

geografia: Geografia. Świat i Polska. System społeczno- gospodarczy, D. Grudzińska, T. Krynicka – Tarnacka, zakres rozszerzony, wyd.SOP

podstawy przedsiębiorczości: Podstawy przedsiębiorczości, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

przysposobienie obronne: Przysposobienie obronne, cz. I, M.Goniewicz, A.W.Nowak, Z.Smutek, wyd. Operon

Klasa IIE

religia: W świetle Chrystusa - Prawdy, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 2, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język francuski: Deja VU /część 1/ G. Migdalska, PWN

język hiszpański: Espanol de Pe a Pa 1/2, A. Wawrykowicz, wyd. Europe

historia: Historia. Ludzie i epoki, B. Popiołek, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie, Z. Smutek, zakres podstawowy, wyd. Operon

matematyka: Matematyka. Klasa 2, M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Wybieram fizykę, cz. 2, J. Salach, wyd. ZamKor

chemia: Chemia, cz. 3, A. Czerwińska, M. Kaźmierczuk, K. Kuśmierczyk, zakres rozszerzony, wyd. Operon

biologia: Biologia 2, W. Lewiński, zakres rozszerzony, wyd. Operon

geografia: Geografia. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej, T. Krynicka – Tarnacka, G.Wnuk, Z.Wojtkowicz, zakres podstawowy, wyd. SOP

podstawy przedsiębiorczości: Podstawy przedsiębiorczości, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

przysposobienie obronne: Przysposobienie obronne, cz. I, M.Goniewicz, A.W.Nowak, Z.Smutek, wyd. Operon

Klasa IIF

religia: W świetle Chrystusa - Prawdy, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 2, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język hiszpański: Espanol en marcha, Nivel Basico /A1 + A2/, wyd. SEEl

historia: Historia. Ludzie i epoki, B. Popiołek, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie, Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, wyd. Operon

matematyka: Matematyka. Klasa 2, M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, cz. 2, J. Salach

chemia: Chemia, S. Hejwowska, R. Marcinkowski, zakres podstawowy, wyd. Operon

biologia: Biologia 2, W. Lewiński, zakres podstawowy, wyd. Operon

geografia: Geografia. System przyrodniczy Ziemi, W. Kosakowski, W. Kowalik, E. zastrożna, zakres podstawowy, wyd. SOP

podstawy przedsiębiorczości: Podstawy przedsiębiorczości, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

przysposobienie obronne: Przysposobienie obronne, cz. I, M.Goniewicz, A.W.Nowak, Z.Smutek, wyd. Operon

Klasa IIG

religia: W świetle Chrystusa - Prawdy, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 2, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język angielski: Matura Masters intermidiate, M. Kondro, wyd. MacMillan

język niemiecki: Alles Klar, K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, zakres rozszerzony, 2a, 2b, WSiP

historia: Historia. Ludzie i epoki, B. Popiołek, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie, Z. Smutek, zakres podstawowy, wyd. Operon

matematyka: Matematyka. Klasa 2, M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, cz. 2, J. Salach

chemia: Chemia, S. Hejwowska, R. Marcinkowski, zakres podstawowy, wyd. Operon

biologia: Biologia 2, W. Lewiński, zakres podstawowy, wyd. Operon

geografia: Geografia. System przyrodniczy Ziemi, W. Kosakowski, W. Kowalik, E. zastrożna, zakres podstawowy, wyd. SOP

podstawy przedsiębiorczości: Podstawy przedsiębiorczości, Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era

przysposobienie obronne: Przysposobienie obronne, cz. I, M.Goniewicz, A.W.Nowak, Z.Smutek, wyd. Operon

Klasa IIIB

religia: Z Chrystusem na drogach życia, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 3, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język angielski: Matura Masters intermidiate, M. Kondro, wyd. MacMillan

język francuski: Deja VU /część 3/ G. Migdalska, PWN

język rosyjski: Novyje Vstrechi 3, M. Zybert, WSiP

historia: Ludzie i epoki, klasa III, wyd. Znak

matematyka: Matematyka dla liceum i technikum, E. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Wybieram fizykę, cz. 3, J. Salach, wyd. ZamKor

chemia: Chemia, S. Hejwowska, R. Marcinkowski, zakres podstawowy, wyd. Operon

geografia: Geografia. Świat w fazie przemian, A. Stark, G. Wnuk, zakres podstawowy, wyd. SOP

informatyka: Informatyka, cz. I i II, M. Sysło, E.Gurbiel, G.Hardt – Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, WSiP

Klasa IIIC

religia: Z Chrystusem na drogach życia, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 3, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język francuski: Deja VU /część 3/ G. Migdalska, PWN

język hiszpański: grupa początkujaca - Espanol de Pe a Pa cz. 2, A. Wawrykowicz, wyd. Europe, grupa zaawansowana - Espanol en marcha B1, wyd. SEEl

historia: Ludzie i epoki, klasa III, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie, Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, wyd. Operon

matematyka: Matematyka klasa III. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

geografia: Geografia. Świat w fazie przemian, A. Stark, G. Wnuk, zakres podstawowy, wyd. SOP

Klasa IIID

religia: Z Chrystusem na drogach życia, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 3, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język niemiecki: Alles Klar, K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, zakres podstawowy, 2b, 3, WSiP

historia: Ludzie i epoki, klasa III, wyd. Znak

wiedza o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie, Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, wyd. Operon

matematyka: Matematyka klasa III. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

geografia: Geografia. Świat i Polska. System społeczno - gospodarczy, D. Grudzińska, T. Krynicka – Tarnacka, zakres rozszerzony, wyd.SOP

Klasa IIIE

religia: Z Chrystusem na drogach życia, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 3, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język francuski: Deja VU /część 3/ G. Migdalska, PWN

język hiszpański: grupa początkujaca - Espanol de Pe a Pa cz. 2, A. Wawrykowicz, wyd. Europe, grupa zaawansowana - Espanol en marcha B1, wyd. SEEl

historia: Ludzie i epoki, klasa III, wyd. Znak

matematyka: Matematyka klasa III. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

fizyka i astronomia: Wybieram fizykę, cz. 3, J. Salach, wyd. ZamKor

chemia: Chemia 3, S. Hejwowska, R. Marcinkowski, zakres rozszerzony, wyd. Operon

biologia: Biologia 3, W. Lewiński, zakres rozszerzony, wyd. Operon

geografia: Geografia. Świat w fazie przemian, A. Stark, G. Wnuk, zakres podstawowy, wyd. SOP

Klasa IIIF

religia: Z Chrystusem na drogach życia, ks. R. Lis

język polski: Język polski. Słowa i teksty 3, podręcznik do pracy w szkole i do pracy w domu, J. Klejnocki, B. Łazińska, D. Zdunkiewicz - Jedynak - wyd. PWN

język angielski: Upstream Advanced, wyd. Express Publishing

język francuski: Deja VU /część 3/ G. Migdalska, PWN

język hiszpański: Espanol en marcha B1, wyd. SEEl

historia: Ludzie i epoki, klasa III, wyd. Znak

matematyka: Matematyka klasa III. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

geografia: /1/ Geografia. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej, T. Krynicka – Tarnacka, G.Wnuk, Z.Wojtkowicz, zakres podstawowy, wyd. SOP, /2/ Geografia. Świat w fazie przemian, A.Stark, G. Wnuk, zakres podstawowy, wyd. SOP

Klasa IIIG

religia: Z Chrystusem na drogach życia, ks. R. Lis

język polski: Przeszłość to dziś. Literatura - język - Kultura. Podręcznik dla kl. III liceum i technikum /wiek XX/, wydanie zmienione, J. Kopciński, współpraca M. Zawistowska, wyd. Stentor

język niemiecki: Alles Klar, K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, zakres rozszerzony, 2b, 3, WSiP

historia: Ludzie i epoki, klasa III, wyd. Znak

matematyka: Matematyka klasa III. Świda, M. Kurczab, E. Kurczab, zakres podstawowy, wyd. Pazdro, podręcznik i zbiór zadań

geografia: /1/ Geografia. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej, T. Krynicka – Tarnacka, G.Wnuk, Z.Wojtkowicz, zakres podstawowy, wyd. SOP, /2/ Geografia. Świat w fazie przemian, A. Stark, G. Wnuk, zakres podstawowy, wyd. SOP