Szkoła z bogatą historią i tradycjami
środa, 30 października 2019 10:04

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Stosownie do Zarządzenia nr 470/2006 §8 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 31 października 2006 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego szkołom i placówkom prowadzonym przez Miasto Lublin oraz przyjmowania darowizn rzeczowych przez  te jednostki,

informuję, że szkoła posiada zużyte składniki majątku ruchomego  przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom prowadzonym przez Miasto Lublin  z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych tych jednostek.
Szczegółowy wykaz  zużytych  składników majątku ruchomego zawiera załącznik do tej informacji. Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie zawierający:

a) nazwę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie,
b) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
c) sposób wykorzystania składnika majątku ruchomego,
d) wskazanie terminu i miejsca odbioru składników,
e) przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
podpisanego przez osoby  upoważnione do odbioru.

Wnioski o nieodpłatnym przekazaniu   należy składać do dnia 05.11.2019 r. w sekretariacie szkoły  w godz. 8-15 tel. 81 747-78-17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykaz zużytego sprzętu