Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 21 października 2019 20:01

Informacja o rachunku bankowym na potrzeby organizacyjne Studniówki 2020

Rada Rodziców informuje o konieczności dokonania wpłat z tytułu uczestnictwa w Studniówce 2020. Płatności należy dokonać przelewem na konto Rady Rodziców: Bank Pekao S.A. 47 1240 2382 1111 0010 8610 9740.

Porządkując informacje na temat kosztów imprezy przypominamy:
koszt studniówki dla maturzysty IV LO - 410,00 PLN
koszt studniówki dla maturzysty IV LO z osobą towarzyszącą spoza szkoły - 580,00 PLN

Dokonując wpłat proszę pamiętać o 40,00 PLN zaliczce wpłaconej we wrześniu 2018 r.

Terminy wpłat:
I-sza rata do końca października 2019 r. – 300,00 PLN
II-a rata do końca listopada 2019 r. – pozostała kwota (uzależniona jest od tego, czy uczeń dokonał wpłaty zaliczki i czy przyjdzie na studniówkę z osobą spoza szkoły).

Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w studniówce wpłacają 40,00 PLN na potrzeby związane z egzaminem maturalnym.
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.