Szkoła z bogatą historią i tradycjami
Wpisany przez Rada Rodziców   
wtorek, 01 października 2019 17:58

Informacja dla rodziców uczniów klas drugich - Studniówka 2021

Informujemy, że na zebraniu w dniu 24 września 2019 r. wybrano datę i miejsce studniówki obecnych klas drugich. Studniówka odbędzie się 30 stycznia 2021 r. w hotelu  Luxor. Umowa na ten termin została już podpisana, ale aby dotrzymać jej warunków musimy do 15 października 2019 r. wpłacić zaliczkę w wysokości 6.000 zł. Dlatego bardzo prosimy rodziców o wpłaty zaliczek w kwocie 50 zł do dnia 15 października na konto:

Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin
nr rachunku: 82 1240 2382 1111 0010 8243 8048
Bank Pekao

Na dowodzie wpłaty prosimy podać nazwisko i imię ucznia, klasę oraz dopisek "zaliczka na studniówkę 2021".