piątek, 13 września 2019 14:06

Ogólnopolski Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy „W Kręgu Poezji Grażyny Chrostowskiej" - 2019 rok

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.
Konkurs honorowym patronatem objęli:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie jednego utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentu prozy obozowej (dotyczącej niemieckich obozów koncentracyjnych).


Regulamin
Karta zgłoszenia
Wiersze Grażyny Chrostowskiej