Nasza oferta


Szkoła z bogatą historią i tradycjami
Wpisany przez Jadwiga Kowalska   
poniedziałek, 18 marca 2019 20:23

Pożegnanie Alicji Morawieckiej

Szanowni Państwo, Kochana Rodzino, Drodzy Przyjaciele, Uczniowie, Nauczyciele, Harcerze i Instruktorzy ZHP. Witam Was serdecznie na tej uroczystości pożegnania mgr Alicji Morawieckiej, długoletniej dyrektorki i nauczycielki języka polskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, druhny harcmistrzyni, członka Kręgu Instruktorów i Seniorów im. Aleksandra Kamińskiego „SZANIEC” oraz Lubelskiego Środowiska Szarych Szeregów. Dziękuję, że zgromadziliście się tutaj, by towarzyszyć Alicji w Jej ostatniej drodze.

„Wszystko przemija, wszystko ulata,
nasze marzenia, modły i sny,
bez przemijania nie byłoby świata
i nam trzeba będzie też kiedyś tam iść…”

Alicja Morawiecka urodziła się 1 października 1926 roku w Lublinie w rodzinie robotniczej. Ojciec Antoni pracował w Lubelskiej Fabryce Samolotów, a matka Maria zajmowała się domem oraz córkami Alicją i Krystyną. Starsza córka Ala bardzo lubiła chodzić do szkoły, była pilną uczennicą, dużo czytała i chyba zawsze chciała być nauczycielką.

W chwili wybuchu II Wojny Światowej miała ukończone 6 klas SP nr 22 w Lublinie. W czasie okupacji hitlerowskiej uczęszczała do 3-letniej Szkoły Handlowej i wstępuje do harcerstwa w 1941 roku. Przyrzeczenie złożyła tu na tym cmentarzu na grobie druhny harcmistrzyni Marii Walciszewskiej byłej komendantki Chorągwi Harcerek –zamordowanej przez Niemców. Jej wrodzony talent pedagogiczny szybko dał znać o sobie, ponieważ już jako 15-letnia dziewczynka aktywnie włączyła się do pracy wychowawczej w tzw. Ochronkach dla dzieci biednych i osieroconych. W lutym 1943 roku została zastępową i przechodziła szkolenie z zasad obsługi centrali i aparatów polowych. W mieszkaniu Jej rodziców przy ul. Wspólnej znajdował się aparat centrali telefonicznej, służący do ćwiczeń oraz punkt kontaktowy. W czerwcu 1943 roku ukończyła Szkołę Handlową i rozpoczęła pracę w Radzie Głównej Opiekuńczej. Organizowała pomoc więźniom Majdanka, polegającą na przygotowywaniu zup oraz opiece nad uciekinierami z obozów i robót przymusowych w Niemczech. Pod koniec wojny w lipcu 1944 roku została powołana do Wojskowej Służby Kobiet i skierowana do oddziału partyzanckiego AK majora  „Pająka” w Lasach Krzczonowskich. Brała udział w potyczce z oddziałem niemieckim wycofującym się z Lublina, opiekowała się rannymi.

Po wojnie kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum dr Krzeczkowskiej, maturę zdała w 1946 roku. W tym trudnym powojennym czasie aktywnie uczestniczyła w pracy żeńskiego hufca ZHP, pełniła funkcję drużynowej VII LDH, była przyboczną komendantki hufca, organizowała obozy harcerskie.

W 1947 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale humanistycznym. Oczywiście zameldowała się w Komendzie Hufca ZHP i pełniła kolejno funkcję drużynowej, komendantki hufca i komendantki Chorągwi Harcerek aż do rozwiązania ZHP w 1950 roku. Celująco ukończyła studia i podjęła pracę nauczycielki języka polskiego w Liceum Pedagogicznym w Rabce. Trudna sytuacja rodzinna spowodowała Jej powrót do Lublina w 1952 roku. Rozpoczęła pracę nauczycielki języka polskiego w Liceum Pedagogicznym, była wizytatorem w Lubelskim Kuratorium Oświaty, następnie uczyła języka polskiego w Technikum Energetycznym i w końcu w latach 60-tych rozpoczęła pracę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, w którym pracowała aż do emerytury w 1982 roku.

Początkowo pełniła funkcję zastępcy dyrektora i nauczycielki języka polskiego, a później awansowała na dyrektora. Była świetnym dyrektorem, zawsze bardzo wymagająca nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie. Za Jej kadencji szkoła zmieniła bardzo swój wygląd, zniknęły piece węglowe na rzecz centralnego ogrzewania, podłogi ropowane zastąpiono parkietem, wyremontowano strychy i piwnice. W trakcie pełnienia funkcji dyrektora przez panią Alicję liceum zdobyło sztandar oraz imię Stefanii Sempołowskiej. Szaroszeregowe, harcerskie i życiowe doświadczenie, umiejętności organizacyjne dyrektor Alicji Morawieckiej spowodowały, że kierowane przez Nią liceum szybko znalazło się w czołówce lubelskich szkół zajmując wysokie 4 miejsce.  Bardzo interesowała się pracą drużyny harcerskiej, z której w latach 70-tych powstał szczep harcerski, a druhna dyrektor była jego komendantką. Przez wiele lat organizowała obozy wędrowne dla uczniów i harcerzy IV LO. Pasja turystyczna towarzyszyła Jej do końca życia. Zawsze śledziła losy swoich absolwentów, cieszyła się z ich sukcesów zawodowych i rodzinnych.
Po przejściu na emeryturę w 1983 roku wstąpiła do Kręgu Instruktorów i Seniorów „SZANIEC” i już jako seniorka wielokrotnie brała udział w Ogólnopolskich Złazach Seniorów ZHP.

Za swoją długoletnią i odpowiedzialną pracę oraz działalność społeczną została nagrodzona:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982)
  • Złotym Krzyżem Zasługi (1975)
  • Medalem 40-lecia PRL (1984)
  • Krzyżem Armii Krajowej,
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979)
  • tytułem „Zasłużony Nauczyciel”,
  • Krzyżem za zasługi dla ZHP z Rozetą – Mieczami (1987)
  • Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Lublina (1963)
  • Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego (1967)

i wieloma innymi odznaczeniami.

Harcerstwo było Jej pasją. Harcerskim ideałom pozostała wierna do końca swoich dni.
Dziękujemy Ci Alu za wspólne harcerskie chwile przy ognisku.
Dziękujemy Pani dyrektor mgr Alicji Morawieckiej za wychowanie wielu pokoleń młodzieży.
Zawsze byłaś dla nas przykładem odpowiedzialności i rzetelności w pracy.
Twoje odejście to nieodżałowana strata, będziemy nosić Cię w sercu i naszej pamięci na zawsze.
W imieniu całej rodziny i własnym pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować Państwu za tak liczne przybycie i wspólne pożegnanie śp. Alicji Morawieckiej.
Spoczywaj w spokoju.
Czuwaj Druhno Alu.

Jadwiga Kowalska