Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 26 lutego 2019 12:21

Oferta szkoły na rok szkolny 2019/2020

 

Dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych:

 

Klasa A - matematyczno-informatyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

informatyka – matematyka

fizyka – ekonomia

kierunki politechniczne – informatyka, mechatronika,

fizyka – ekonomia

inżynieria biomedyczna, budownictwo, ochrona środowiska,

zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, logistyka,

kosmonautyka i lotnictwo.


Klasa B - biologiczno-chemiczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

medycyna – biologia

farmacja – biotechnologia

dietetyka i żywienie - fizjoterapia

psychologia – chemia – kosmetologia


Klasa C - humanistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, elementy prawoznawstwa

Języki obce*:

język angielski

język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie


Klasa D - lingwistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język angielski, historia, język hiszpański

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, zajęcia artystyczne

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie


* język angielski powinien być kontynuacją nauki tego języka w gimnazjum

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

Klasa A - matematyczno-informatyczna


Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język rosyjski

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

informatyka – matematyka

fizyka – ekonomia

kierunki politechniczne – informatyka, mechatronika,

fizyka – ekonomia

inżynieria biomedyczna, budownictwo, ochrona środowiska,

zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, logistyka,

kosmonautyka i lotnictwo.


Klasa B - biologiczno-chemiczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

medycyna – biologia

farmacja – biotechnologia

dietetyka i żywienie - fizjoterapia

psychologia – chemia – kosmetologia


Klasa C - matematyczno-geograficzna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia

Języki obce*:

język angielski

język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

informatyka – matematyka

fizyka – ekonomia

kierunki politechniczne - inżynieria biomedyczna,

budownictwo, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, inżynieria produkcji, logistyka,

geodezja i kartografia – geografia

turystyka i wypoczynek


Klasa D - humanistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język francuski

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie

 

Klasa E - lingwistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język angielski, język hiszpański, język polski

Języki obce*:

język angielski

język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

Przykładowe kierunki studiów, które można wybrać po zakończeniu edukacji w klasie:

prawo - ekonomia

europeistyka – administracja

bezpieczeństwo wewnętrzne

socjologie - filologie

archeologia - dziennikarstwo - edytorstwo

historia - kulturoznawstwo – retoryka stosowana

pedagogika – zarządzanie


* język angielski powinien być kontynuacją nauki tego języka w gimnazjum

** w przypadku braku właściwej liczby chętnych do utworzenia grupy językowej, cała klasa będzie uczyć się tego samego, wybranego przez większość, drugiego języka obcego