Szkoła z bogatą historią i tradycjami
środa, 19 września 2018 16:30

Deklaracje maturalne 2018/2019

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wstępnych  deklaracji  maturalnych, przypominamy i informujemy:
*Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 1 października 2018 r. wstępną pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu.

*Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2019 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Uczniowie naszej szkoły zobowiązani są dostarczyć do 1 października 2018 r. dwie wersje dokumentu: papierową i elektroniczną. Aktywny plik pdf pobieramy tutaj i zapisujemy na dysku /nazwa pliku powinna mieć składnię: nazwisko_imię/. Wypełniony dokument drukujemy dwustronnie w dwóch egzemplarzach, podpisujemy i oddajemy wychowawcy.
Wersję elektroniczną należy zapisać w folderze z odpowiednim symbolem klasy, przygotowanym na komputerach w bibliotece szkolnej /w bibliotece można też wypełnić i wydrukować deklarację/.

Przed wypełnieniem deklaracji należy dokładnie przeczytać informacje związane z poprawnym wypełnieniem deklaracji.

Kod szkoły: 066301-01104

Uczniowie klas trzecich wypełniają dokument Deklaracja 1a.

Numer w dzienniku wypełniamy wpisując swój numer z listy w dzienniku /np. 05/.

Do prawidłowego wypełnienia deklaracji potrzebny jest program Acrobat Reader XI (wersja co najmniej 11).

Proszę pamiętać, aby prawidłowo uzupełnić punkt 2, czyli deklarację wyboru przedmiotów dodatkowych /należy także określić część ustną: zaznaczyć bez określania poziomu, albo nie przystępuję/.

Proszę również, aby nie wypełniać całej deklaracji wielkimi literami.

Informujemy również, że nie będą przyjmowanie deklaracje wypełnione, wydrukowane i zapisane do pliku poza systemem deklaracji dostępnych przez stronę maturzysta.vulcan.pl.

W razie niejasności można prosić o pomoc lub wyjaśnienie nauczycieli bibliotekarzy.