Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 19 września 2017 16:30

Deklaracje maturalne 2017/2018

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wstępnych  deklaracji  maturalnych, przypominamy i informujemy:
*Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację.

*Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Uczniowie naszej szkoły, oprócz deklaracji wydrukowanych, które składają do wychowawców, zobowiązani są dostarczyć również do 30 września wersję elektroniczną dokumentu. Aktywny plik pdf pobieramy tutaj i zapisujemy na dysku /nazwa pliku powinna mieć składnię: nazwisko_imię/. Wypełniony dokument drukujemy dwustronnie w dwóch egzemplarzach i podpisujemy. 
Wersję elektroniczną proszę zapisać w folderze z odpowiednim symbolem klasy, przygotowanym na komputerach w bibliotece szkolnej /w bibliotece można też wypełnić i wydrukować deklarację/

Kod szkoły: 066301-01104

Uczniowie klas trzecich wypełniają dokument Deklaracja 1a_N.

Do prawidłowego wypełnienia deklaracji potrzebny jest program Acrobat Reader XI (wersja co najmniej 11).

Proszę pamiętać, aby prawidłowo uzupełnić punkt 2, czyli deklarację wyboru przedmiotów dodatkowych /należy także określić część ustną: zaznaczyć bez określania poziomu, albo nie przystępuję/.