Szkoła z bogatą historią i tradycjami
wtorek, 03 stycznia 2017 19:25

Opłata za egzamin maturalny dla absolwentów

Informujemy, że na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie ukazała się notatka w sprawie wniesienia opłaty za egzamin maturalny. Przypominamy, że egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  • przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny
  • przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu