Szkoła z bogatą historią i tradycjami
sobota, 10 grudnia 2016 09:53

Informacja dla absolwentów, którzy chcą zdawać maturę w innej szkole

Przypominamy, że tylko do 31 grudnia można składać uzasadniony wniosek /załącznik nr 2/ o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego. Deklaracje oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin maturalny.