Szkoła z bogatą historią i tradycjami
poniedziałek, 01 lutego 2016 09:59

Uwaga! Ostatni dzień na zmianę deklaracji maturalnych!

Przypominamy, że termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2016 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Zmian w deklaracji dokonuje się w sekretariacie szkoły, poprawiając ręcznie oryginał deklaracji i otrzymaną w październiku kopię dokumentu /bez okazania kopii nie ma możliwości wprowadzenia zmian w deklaracji/.

Sugerujemy, żeby jeszcze raz dokładnie przeanalizować wybór przedmiotów dodatkowych, ze względu na przepisy wprowadzające opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu. Opłaty obejmują:

– absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji maturalnej, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu