Szkoła z bogatą historią i tradycjami
czwartek, 20 sierpnia 2015 14:37

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w roku 2016 - aktualizacja

Na podstawie art. 9a ust. ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

więcej ...