Szkoła z bogatą historią i tradycjami
czwartek, 12 marca 2015 19:02

Oferta szkoły na rok szkolny 2015/2016

Planujemy utworzenie następujących klas:

Klasa A - matematyczno-informatyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka

 

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język rosyjski lub język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, informatyka


Klasa B - biologiczno-chemiczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język francuski lub język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, biologia


Klasa C - matematyczno-geograficzna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język rosyjski lub język niemiecki

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, geografia


Klasa D - humanistyczna z warsztatami dziennikarskimi

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, warsztaty dziennikarskie

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język francuski

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia


Klasa E - humanistyczna z elementami prawoznawstwa

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, elementy prawoznawstwa

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język francuski lub język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia


Klasa F - lingwistyczna

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym:

język angielski, historia, język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty uzupełniające:

przyroda, zajęcia artystyczne

Języki obce*:

język angielski

do wyboru**: język niemiecki lub język hiszpański

przedmioty punktowane w rekrutacji elektronicznej: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

* język angielski powinien być kontynuacją nauki tego języka w gimnazjum

** w przypadku braku właściwej liczby chętnych do utworzenia grupy językowej, cała klasa będzie uczyć się tego samego, wybranego przez większość, drugiego języka obcego.