Szkoła z bogatą historią i tradycjami


czwartek, 06 września 2018 13:42

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów i uczniów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

więcej ...