Szkoła z bogatą historią i tradycjami


poniedziałek, 29 lutego 2016 16:10

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna:
Ustawia o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
Zarządzenie Nr 33/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 czerwca 2016 r.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 2 z 5