Szkoła z bogatą historią i tradycjami

Spotkanie z młodzieżą
z Białorusi